Mērķi un uzdevumi

 

Par uzņēmumu

 

Sabiedrība ar ierobežoto atbildību  „Oil Logistic” ir pirmais uzņēmums ar 100-procentu Baltkrievijas kapitālu un ir koncerna „Belneftehim” preču izplātīšanas subjekts Latvijas un Igaunijas Republikās, kas bija reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā 2004.gada 23. februārī. Jau daudzus gadus uzņēmums pārstāv Baltkrievijas naftas un ķīmiskās produkcijas ražotāju intereses Eiropas tirgū  un veic preču  virzīšanu līdz gala patērētājam.


Kopš uzņēmuma dibināšanas tas darbības pamatvirzieni ir:

transporta un ekspedēšanas apkalpošana Baltkrievijas Republikas uzņēmumu kravai, kas seko caur Latvijas Republikas teritoriju Ventspils un Rīgas jūras tirdzniecības ostu virzienā, kā arī tranzītkravai, kas seko caur Latvijas Republiku Igaunijas Republikas ostu virzienā;

Baltkrievijas ražotāju produkcijas pārdošana un virzīšana Latvijas un Igaunijas tirgū;

Izejvielas iegādes un piegādes organizēšana Baltkrievijas uzņēmumu vajadzībām, izmantojot juridiskās personas un ES dalībvalsts statusu, ar mērķi vienkāršot un padarīt lētāku  izejvielas iegādi, kā arī samazināt izdevumus tā piegādei no ostas līdz uzņēmumam;

juridiskās personas un ES dalībvalsts statusa izmantošana, pildot Baltkrievijas eksportieru Vienīgā Pārstāvja funkcijas REACH un CLP (vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana), kā arī ISCC (priekšraksts par biomasas atjaunošanu) Regulu ietvaros.


Mūsu misija

 

Būt par efektīvu uzņēmumu, kas attīsta Baltkrievijas Republikas potenciālu,  un tādējādi veicinot Baltijas reģiona un citu ES valsts uzplaukumu.


Mūsu vērtības

 

• Orientēšanās uz patērētāju un viņa vajadzībām;

• Nevienaldzība;

• Profesionalitāte;

• Atbildība;

• Tieksme būt labākam savā darbā. 

 

Mūsu mērķi

 

Palikt par uzticamu, atzītu līderi naftas un ķīmiskās produkcijas piegādātāju starpā reģionā, veicināt mūsu partneru un klientu biznesa attīstību, piedāvājot kvalitatīvo pakalpojumu kompleksu.


Uzdevumi

 

Naftas un ķīmiskās produkcijas realizācijas daļas palielināšana Baltijas valstu iekšējā tirgū, veidojot infrastruktūru un sniedzot  loģistikas drošas shēmas;

Biznesa vērtības maksimālas izaugsmes nodrošināšana.

 


 

Aktuālie piedāvājumi